Dr. Jesús Nadal García

Catedràtic d'Escola Universitària

Àrea de coneixement: Producció Animal

Formació Acadèmica 

Llicenciat en Biologia. Universitat de Barcelona. 1985.

Doctor en Biologia Animal. Universitat de Barcelona. 1994. 


Experiència Professional

1985 - 1989 Tècnic de Fauna Silvestre. Departament d'Agricultura i Medi Ambient. Diputació General d'Aragó.
1989 - 1992 Director ESABE CINEGETICA. Burgos
1993 - 1999 Professor Titular Interí. Universitat de Lleida
1999 - 2002 Professor Titular d'Escola Universitària. Universitat de Lleida
2002 - Professor Catedràtic d'Escola Universitària. Universitat de Lleida


Recerca
 

Ecologia i gestió de caça menor.

Ecologia de les poblacions de perdiu roja i guatlla comú.

Reproducció en cautivitat de perdiu roja i guatlla comú.


Docència

Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

Grau d'Enginyeria de Forest.

Màster Enginyeria de Forest

Master Forestal Europeu.

Master Forestal Mediterrani

Master d'Incendi