Dr. Daniel Villalba Mata

Professor Titular d'Universitat

Àrea de coneixement: Producció Animal

Formació Acadèmica 

Enginyer Tècnic Agrícola. Universitat Politècnica de Catalunya. 1992
Enginyer Agrònom. Universitat de Lleida. 1995.
Doctorat. Universitat de Lleida. 2000. 


Experiència Professional

1995 Becari INIA. Servicio de Investigación Agraria - DG Aragón
1995 - 1997 Becari Predoctoral INIA. Servicio de Investigación Agraria - DG Aragón
1997 - 2002 Professor Ajudant d'Escola Universitària. Universitat de Lleida
2002 - 2008 Professor Titular d'Escola Universitària. Universitat de Lleida
2008 - Professor Titular d'Universitat. Universitat de Lleida

Recerca
 

Grup de Recerca Sistemes Ramaders Sostenibles i Ramaderia Ecològica.
Modelització de sistemes ramaders.
Millora Genètica Vacú de carn.


Docència

Coordinador del Grau de Enginyeria Agrària i Alimentària

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

Màster en Sanitat i Producció Porcina