Dr. Marc Tor Naudí

Professor Titular d'Universitat

Àrea de coneixement: Producció Animal

Formació Acadèmica 

Enginyer Agrònom. Universitat Politècnica de Catalunya. 1990. 
Doctor Enginyer Agrònom. Universitat de Lleida. 1997. 


Experiència Professional

1990 - 1992 Professor Ajudant d'Escola Universitària. Universitat Politècnica de Catalunya.
1992 - 1995 Professor Ajudant L.R.U. Universitat de Lleida
1995 - 2002 Professor Associat. Universitat de Lleida
2002 - 2008 Professor Titular d'Escola Universitària. Universitat de Lleida
2008 - Professor Titular d'Universitat. Univeristat de Lleida

 
Recerca 

Membre del grup SGR 509-Millora genètica i gestió de porcí

  • Aplicació de tècniques analítiques al fenotipat de la canal i de la carn.
  • Determinació de la qualitat en productes d'origen animal.


Docència

Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Màster en Sanitat i Producció Porcina