Dra. Romi Pena Subirà

Professora Agregada

Àrea de coneixement: Producció Animal

Formació Acadèmica

Llicenciada en Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, any 1995
Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona, any 1999

Experiència Professional

1996 - 1999 Becaria predoctoral a la Unitat de Genètica i Millora. Departament de Producció Animal. Universitat Autònoma de Barcelona
1999 - 2000 Professora associada a la Unitat de Genètica i Millora. Departament de Producció Animal. Universitat Autònoma de Barcelona
2000 - 2002 Investigadora Postdoctoral a l'Institut Roslin. Edinburgh. Escòcia. Regne Unit
2002 - 2010 Investigadora al Centre IRTA. Lleida
2003 - 2004 Estança Postdoctoral a l'Institut Roslin. Edinburgh. Escòcia. Regne Unit
2007 - 2008 Estança Postdoctoral al Centre Giga. Universitat de Liège. Bèlgica
2010 - Professora Agregada. Universitat de Lleida

Recerca 


Aplicació de tècniques de genòmica/transcriptòmica a l’estudi de caràcters complexos en especies productives, particularment en porc.
Línies d’investigació: base genètica de la qualitat de producte i la resistència a malalties víriques.


Docència
 
 
 
Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments
 
 
 
Màster en Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción (UAB, UPV, CIHEAM)