Dra. Ester Molina Ureste

Professora Titular d'Universitat

Àrea de coneixement: Producció Animal

Formació Acadèmica 

Ingeniero Técnico Agrícola. Universidad Politécnica de Cataluña. 1990.

Ingeniero Agrónomo. Universidad de Lleida. 1993.

Doctorado. Universidad Autónoma de Barcelona. 2001  

 

Experiència Professional

1992-1993 Becaria. INRA Clermont-Fd-Theix (Francia)
1993-1994 Contrato Colaboración. Dpto Patología y Producción Animal, Universidad Autónoma de Barcelona.
1994 Profesor Asociado nivel 2. Dpto Patología y Producción Animal, Universidad Autónoma de Barcelona.
1994-1997 Ayudante Escuela Universitaria. Dpto Patología y Producción Animal, Universidad Autónoma de Barcelona.
1997-2002 Ayudante Escuela Universitaria. Dpto Producción Animal, Universidad de Lleida.
2002-2009 Profesora Titular de Escuela Universitaria. Dpto Producción Animal, Universidad de Lleida.
2009- Profesora Titular de Universidad. Dpto Producción Animal, Universidad de Lleida.

 

Recerca 

Grup de recerca en Sistemes Ramaders Sostenibles i Ramaderia EcològicaDocència

Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

Grau d'Enginyeria Agrària i Alimentària