Sr. Jordi Maynegre Santaularia

Professor Associat

Àrea de coneixement: Producció Animal

Formació Acadèmica

Enginyer tècnic agrícola, especialitat explotacions agropecuàries. ESAB-UPC, 1998.
Enginyer agrònom, especialitat producció animal. ETSEA-UdL, 2003.
Màster en prevenció de riscos laborals, especialitat seguretat en el treball. ECF, 2008.

Experiència Professional

2002 - Exercici lliure de la professió com a autònom. Assessorament tècnic i econòmic a explotacions bovines, especialment de vaques de llet.
2006 - Responsable tècnic de la unitat externa de l'Observatori del boví de llet i de carn de Catalunya (DAAM, Generalitat de Catalunya)
2007 - 2008 2010 - Professor Associat. Universitat de Lleida

Docència