Dra. Irina Garcia Ispierto

Professora Agregada

Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animal

Experiència Professional

Llicenciada en Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona. 2004.
Doctorat. Universitat Autónoma de Barcelona. 2008 


Experiència Professional

2005 - 2008 Becari predoctoral FPU Universitat Autònoma de Barcelona
2008 - 2009 Professora Lectora Interina. Universitat de Lleida
2009 -2010 Professora Lectora. Universitat de Lleida
2010 - Professora Agregada. Universitat de Lleida
 
Recerca
 
Especialista en reproducció bovina: ecografies, sincronització, fertilitat, pèrdues de gestació, gestacions gemelars i postparts.
Coxiella burnetti i Neospora caninum en vacú lleter.
 

Docència