Dr. Lorenzo José Fraile Sauce

Professor Agregat

Àrea de coneixement: Sanitat Animal

Formació Acadèmica 

Llicenciat en Veterinària. Universitat de Zaragoza. 1992.
Doctor en Veterinària. Universitat de Zaragoza. 1996. 


Experiència Professional

1993 - 1996 Becari predoctoral. Universitat de Zaragoza
1996 - 1997 Clínic Porcí. Cargill España S.A.
1997 - 2004  Clínic Porcí. Picber S.A.
2004 - 2010 Investigador Tipus C de l'IRTA
2010 - Professor Agregat. Universitat de Lleida


Recerca
 

2004 - 2010 Investigador Senior al CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal)


Docència

Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

Màster en Sanitat i Producció Porcina