Dr. Daniel Babot Gaspa

Catedràtic d'Escola Universitària

Àrea de coneixement: Producció Animal

Formació Acadèmica

Enginyer Tècnic Agrícola. Universitat Politècnica de Catalunya. 1984.
Enginyer Agrònom. Universitat Politècnica de Catalunya. 1987.
Doctor Enginyer Agrònom. Universitat de Lleida. 1997.


Experiència Professional

1987 - 1988 Professor Ajudant d'Escola Universitària. Universitat Politècnica de Catalunya.
1988 - 1990 Professor Associat. Universitat Politècnica de Catalunya.
1990 - 2002 Professor Titular d'Escola Universitària. Universitat Politècnica de Catalunya.
2002 - Professor Catedràtic d'Escola Universitària. Universitat de Lleida.

Recerca
 

Sistemes d'Informació i Traçabilitat de la Producció Porcina.
Análisis de l'eficiència tècnica i econòmica de les explotacions porcines.
Producció porcina i medi ambient.


Docència

Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

Màster en Sanitat i Producció Porcina


Gestió

2003 - 2005 Coordinador de Titulació Enginyer Tècnic Agricola en Explotacions Agropequàries.
2004 - 2006 Sots director Planificació ETSEA
2005 - 2012 Coordinador del Màster en Sanitat i Producció Porcina.
2008 - 2010 Coordinador del Grau en Ciència i Salut Animal
2007 - 2012 Director del Departament de Producció Animal
2013 - Cap d'Estudis Post Graus ETSEA