Dr. Eduardo Angulo Asensio

Catedràtic d'Escola Universitària

Àrea de coneixement: Producció Animal