Sr. Ahmad Reza Seradj

Personal Investigador

Àrea de Coneixement: Producció Animal

Formació Acadèmica

Licenciat en Ciència Animal. Universitat de Shiraz, Iran. 2005

Master en Alimentació Animal (Remugants). Universitat de Shiraz, Iran. 2008

Doctorat Alimentació Animal (Remugants). Universitat de Lleida. 2015



Experiència Professional

 2009 - 2015  Becari Pre-doctoral. Departament de Producció Animal. Universitat de Lleida.
 2015 - 2016  Investigador Postdoctoral. Departament de Producció Animal. Universitat de Lleida.
 2016 -  Investigador Postdoctoral. Departament de Ciència Animal. Universitat de Lleida.

 

Recerca 

Modificació de la fermentació ruminal i la comunitat microbiana en relació amb la metanogénesi utilitzan aditius i suplements per pinsos.

Evaluació d'aliments (digestibilitat, degradabilitat, la síntesi de proteína microbiana) utilitzan tècniques in vitro e in situ.

Efecte de la nutrició i maneig de fem sobre l'emisió de gasos (NH3, CH4 I N20) en porcs amb creixement i porcs lactants.